Η πρώτη ποσότητα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, που προέρχεται από εκμισθωμένο δημοτικό ελαιοπερίβολο, παραδόθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας.

Στην 54η/2016 συνεδρίασή της συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων, ως ακολούθως:

1. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2016. Εγκρίθηκε.
2. Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2016. Δε συζητήθηκε.

ΕΥΚΟΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

3. Ένταξη του Δήμου Καλαμάτας στο διατραπεζικό σύστημα (Dias Credit Transfer). Εγκρίθηκε, ενώ έγινε αποδεκτή και η προσφορά της Εθνικής Τραπέζης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης. Πλέον, ο πολίτης δε θα χρειάζεται να έρχεται στο Δημαρχείο για να εξοφλήσει μιαν οφειλή του, αλλά θα είναι δυνατόν να κάνει την πληρωμή μέσω του διατραπεζικού συστήματος Dias, με τη χρήση ενός μοναδικού αριθμού οφειλής ανά συναλλαγή. Με το σύστημα Dias Credit Transfer καλύπτεται ολόκληρη η χώρα, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής μέσω internet banking και phone banking.
Οι οφειλέτες κατά τη συναλλαγή θα δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και τον ειδικό κωδικό πληρωμής του Δήμου Καλαμάτας. Η εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας μέσω internet banking και phone banking θα είναι δωρεάν.
Ο Δήμος Καλαμάτας θα επιβαρύνεται για την εξυπηρέτησή του από τη χρήση του διατραπεζικού συστήματος με 7 λεπτά του ευρώ συν ΦΠΑ, για κάθε συναλλαγή που θα πραγματοποιείται.
4. Ορθή επανάληψη του υπ’ αριθμ. 2/31-10-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016-2017. Εγκρίθηκε ως προς συγκεκριμένο προϊόν.

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5. Επί πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας του έτους 2016». Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε την εταιρεία ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια φίλτρων οχημάτων και το Βασίλειο Μιχαλόπουλο για την προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα.
6. Νομική υποστήριξη αιρετού. Εγκρίθηκε.
7. Ανάθεση επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή. Εγκρίθηκε.
8. Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης – Κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας «Ανδρέα Γκρέτσα». Εγκρίθηκε και τα έσοδα – έξοδα προϋπολογίζονται σε 23.325,95 ευρώ.
9. Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης – Κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου». Εγκρίθηκε και τα έσοδα – έξοδα προϋπολογίζονται σε 47.216,76 ευρώ.
10. Κατακύρωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια φυτικού υλικού» για τη νησίδα της Νέας Εισόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.441,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτός ημερησίας διατάξεως). Κατακυρώθηκε στη Νίκου-Χειλά Ειρήνη.
11. Αποστολή πρώτου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης 2016» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Έγιναν δεκτές και οι τέσσερις προσφορές με τα συνημμένα δικαιολογητικά και ο διαγωνισμός συνεχίζεται με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
12. Αποστολή πρώτου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κ.λπ. 2016» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Έγιναν δεκτές και οι τέσσερις προσφορές με τα συνημμένα δικαιολογητικά και ο διαγωνισμός συνεχίζεται με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Τι και εάν οι αποφάσεις του ΣτΕ μετά τις προσφυγές για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι ξεκάθαρες τι και εάν η... βρώμα της Μαραθόλακκας δεν καλύφθηκε παρά τα «βουνά» χώματος της αποκατάστασης και τις ημέρες αυτές έκανε το «ταξίδι» της στους «5 δρόμους» στον Ταΰγετο, με τα σκουπίδια μάλιστα να φθάνουν μέσω του Νέδοντα στη θάλασσα(!!!), η δημοτική αρχή της Καλαμάτας, επιδεικνύει για μια ακόμη φορά την περιβαλλοντική της πολιτική... ευαισθησία και προχωρά σε μια απόφαση που προκαλεί.

Σύσκεψη σχετικά με τις παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμάτας για επισκευές, συντηρήσεις και παροχή εξοπλισμού στα σχολεία, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, υπό την προεδρία του Δημάρχου και με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων και άλλων αιρετών, του Γενικού Γραμματέα, Διευθυντών Υπηρεσιών και στελεχών του Δήμου Καλαμάτας.

Περισσότερα Άρθρα...

IMG 6320

manolea

nikou

vr auto

mauroeidis

pap squaerr

notos market